Orkestrets historie


Aarhus Amatørsymfoniorkester gennem 90 år

Den spæde start i 1926
Orkestret, der startede under navnet Aarhus Privatorkester blev dannet den 7. september 1926. Efter en tid – formentlig en årrække – at have muntret sig med at spille salonmusik i et lokale på den daværende Stjernekroen, blev initiativtagerne – 8 i alt – enige om at stifte Aarhus Privatorkester. I Aarhus havde der tidligere været et orkester ved navn ”Aarhus Private Orkester”, hvilket fremgår af et partitur, som befinder sig i Dansk Amatørorkester Samvirkes nodearkiv, med titlen: ”Melodi for strygere” af I. D. Bondesen (1855-1939) og tilegnet Aarhus Private Orkester i 1905.

Aarhus Privatorkester tiltrak efterhånden så mange musikanter, at det blev nødvendigt med en dirigent, og man engagerede den fra Italien indvandrede Rafael Medici, som havde slået sig ned i Aarhus. Repertoiret omfattede populære værker, som kendtes fra de etablerede orkestre og radioen, suppleret med klassiske værker, ouverturer og symfonier, som ikke krævede så stor besætning. Gamle programmer viser, at Beethoven var den foretrukne komponist, men også Haydn og Mozart blev spillet. Denne blanding af populær og klassisk musik var det foretrukne repertoire helt frem til 2. verdenskrig, hvor orkestret måtte indstille sin virksomhed.

Efter krigen
I 1945 startede man igen med lærer ved Det jyske Musikkonservatorium Johannes Nørgaard som dirigent. Efter et par år trådte violinist Aarhus Symfoniorkester Arvid Andersen til som dirigent, og med ham indledtes en særdeles aktiv periode. Mange konservatoriestuderende i Aarhus tilmeldte sig orkestret. Det var reelt set deres eneste mulighed for at få lidt orkesterrutine og for nogles vedkommende solistopgaver. Aktiviteterne kulminerede med 6 koncerter på 6 uger, hvor der ved hver koncert opførtes én af J.S. Bachs Brandenburger koncerter og én af hans instrumentalkoncerter med koncerten for 3 cembali og orkester som højdepunktet.

Efter Arvid Andersen fulgte en kortere årrække med skiftende dirigenter indtil violinist og seminarielektor Erling Bisgaard overtog dirigenthvervet. Det blev til mange frugtbare år, hvor blandt andet samarbejdet med Århus Studiekor førte til store musikalske oplevelser ikke mindst med en række opførelser af Messias i Aarhus domkirke. Bisgaard fik også Peder Holm til at skrive værket Khebeb til orkesteret, som opnåede megen succes ved en koncert på Marselisborg Semi-narium. Da Erling Bisgaard rejste til Tromsø for at blive lærer på konservatoriet der, overtog klarinettisten, pianisten og senere rektor ved Det jyske Musikkonservatorium Elisabeth Sigurdsson orkesteret for en periode. Elisabeth Sigurdsson dirigerede koncerterne ved orkestrets 50 års jubilæum og symfonier af Mendelssohn, Schubert og Carl Nielsen samt nyere værker af Ole Schmidt og Poul Rovsing-Olsen.

Efter periodens udløb lykkedes det at få cellisten og dirigenten Hans Erik Deckert til at lede orkestret en tid – en tid, hvor orkestrets medlemmer måtte op på tåspidserne for at forsøge at nærme sig Deckerts intentioner. Under Deckerts ledelse opførtes værker af Stravinskij, Wagner og Bruckner, men Deckert forstod også at holde spilleglæden ved lige med mere let flydende ting som fx Händels Watermusic. Et højdepunkt nåedes med Kodalys Psalmus Hungaricus, hvor også Århus Studiekor, Hasle Skoles Kor og Peter Lindros medvirkede. Deckerts dirigentperiode var en absolut markant periode af Aarhus Amatørsymfoniorkesters historie.

En ny epoke begyndte med solofagottist Aksel Momme som kapelmester. Ole Schmidt havde anbefalet ham overfor orkestrets bestyrelse. Et godt valg, som førte til mange herlige oplevelser. Under Axel Mommes ledelse spillede orkestret store og krævende værker som Tjajkovskijs 5. symfoni, Dvoraks 8. symfoni, Wagners ungdomssymfoni og Carl Nielsens ”De fire temperamenter”. Kuhlaus Concertino for 2 horn og orkester blev gravet frem af glemslen, og på initiativ af Erik Bjørn Lund, der var leder af Århus Studiekor, opførtes under dennes ledelse Asger Hameriks Requiem for altsolo, kor og orkester. Værket havde ikke været opført siden 1920. Blandt tilhørerne i Musikhusets store sal var komponistens datter, operasangerinden Valdis Hamerik. Stillingen som rektor for Vestjysk Musikkonservatorium kaldte Axel Momme til Esbjerg og bort fra orkestret.

Erwin Chmiel
Så skulle orkestret igen se sig om efter en dirigent, men Aksel Momme havde godter i posen og præsenterede orkestret for den næste dirigent Erwin Chmiel.

Erwin har været chefdirigent for orkestret gennem nu 30 år og det er således et dobbelt jubilæum vi fejrer i aften! Hvad der kan siges af godt og positivt om Erwin Chmiel, er der ikke plads til i denne lille omtale. Ikke alene er han gennemmusikalsk og kan sit dirigenthåndværk, han mister også sjældent den tålmodighed, som der er så hårdt brug for, når der er tale om amatører.

Under Chmiels ledelse har orkesteret fortsat linjen med store symfoniske værker som fx Musorgskijs ”Udstillingsbilleder”, Schumanns 3. og 4. symfoni, Beethovens 1., 2. og 5. symfoni, Brahms 1., 2. og 4. symfoni, Dvoraks 8. og 9. symfoni, Tjajkovskijjs 5. symfoni, Schuberts 8. og 9. symfoni, Carl Nielsens 1. symfoni, Sjostakovitjs 9. symfoni, Mendelsohns 5. symfoni og Cesar Franks D-mol symfoni.

Samarbejde med kor
Orkestret har gennem årene haft et udbytterigt samarbejde med kor som Viby koret, Lystrup koret, Djurs Kammerkor, Aarhus Koncertkor, Rander Bykor, Viborg kammerkor og Hummerkoret om værker som fx Johannes Brahms ”Ein deutsches Requiem”, Joseph Haydns ”Skabelsen”, Verdis ”Requiem”, Puccinis ”Messa di Gloria”, Gades Elverskud og Dvoraks ”Stabat Mater”.

Musikere fra Aarhus Symfoniorkester
Vi har haft stor glæde af en lang række musikere fra Aarhus Symfoniorkester, heriblandt Mathias Kjøller, Christine Hagge Larsen, Eugene Hye-Knudsen, Jesper Busk Sørensen, Oliver Nordahl, Flemming Aksnes, Martin Schuster, Vibeke Lembcke, Ian van Rensburg, Tue Lautrup, Lena Kildahl, Toril Vik, Pernille Jönsson, Klaus Gottlieb m. fl., der alle beredvilligt har optrådt enten som solister til promenadekoncerter, i enkeltværker eller som instruktører for grupper i orkestret. Dette samarbejde er vi meget glade for og håber det må fortsætte mange år endnu.